CNG installateur

Wat is CNG?

CNG (Compressed Natural Gas) is een alternatieve brandstof, en wordt geproduceerd door aardgas te comprimeren tot een druk van ong. 200 bar.
Opslag gebeurt in dikwandige cylindervormige tanks, maar sedert kort zijn er ook zeer lichte tanks uit composietmateriaal op de markt.

Het CNG-systeem bestaat verder uit drukregelaars die de opslagdruk verminderen tot een druk die in de motor bruikbaar is (0-8 bar). Omwille van de lage energiedichtheid van aardgas is het van groot belang voldoende opslagcapaciteit te voorzien in het voertuig teneinde een voldoende autonomie te waarborgen.

Erkende CNG installateur

Bent u op zoek naar een betrouwbare CNG installateur om een CNG installatie te plaatsen in uw auto? Neem dan contact op met ons via info@lpgvancoillie.be of 09 282 37 99 voor een offerte of meer info.

CNG als motorbrandstof

De technologie om motoren te laten werken op CNG is, behalve de opslag van het CNG, vergelijkbaar met LPG-technologie. het betreft ook het sequentieel inspuiten van gas.

Om optimaal op aardgas te kunnen functioneren dient het motormanagementsysteem aangepast te zijn voor aardgas. Dit omdat aardgas meer volume inneemt in de verbrandingskamer dan benzine waardoor de hoeveelheid lucht/brandstof kleiner is. Zonder verdere aanpassingen zal het vermogen ong. 10% dalen.

.

Doordat CNG een hoog octaangehalte heeft, kan de compressieverhouding van de motor echter verhoogt worden. Daardoor zal het rendement en het vermogen stijgen. Bovendien kan men met drukvoeding (turbo of compressor) de verschillen tussen benzine en aardgasgebruik wegwerken.

Aardgaswagens zijn in de praktijk ook zeer veilig. Aardgas kan enkel ontbranden in mengsels van 5 tot 15 procent aardgas. Als het mengel armer is, zal het niet branden. Is het mengsel rijker, dan is er onvoldoende zuurstof voor de ontbranding. Omdat aardgas lichter is dan lucht, zal het ook heel snel vervliegen in geval van lekkage.

CNG & milieu

CNG heeft door een gunstige koolstof/waterstof verhouding een CO²-uitstoot die 20 tot 25% lager ligt dan bij een klassieke benzinemotor.

CNG is een propere brandstof, door afwezigheid van benzenen en toluenen. Uitstoot van fijn stof kan tot 99% dalen, stikstof oxiden (NOx) met 85% en CO met meer dan 90%.

.

Bovendien kan men bij aardgas ook bio-gassen toevoegen, waardoor de CO²-uitstoot, en dus de impact op de opwarming van de aarde opnieuw afneemt. Ook rijden op 100% bio-gas behoort tot de mogelijkheden.

Omdat aardgas verdeeld wordt via een ondergronds leidingnetwerk, is ook geen transport over de weg nodig, wat op zich ook een pluspunt voor het milieu is.

CNG in Europa

Er rijden reeds aardgaswagens in Europa sedert de jaren 1930. Toch is er recent opnieuw meer aandacht voor CNG-techniek omwille van het milieu-vriendelijke karakter van deze brandstof en omwille van zijn onafhankelijkheid van de petroleumproduktie. Bovendien zijn de aardgasvoorraden wereldwijd zo massaal dat beschikbaarheid ervan nog vele decennia lang gegarandeerd is.

Het aantal voertuigen op CNG (ook wel NGV's genoemd - Natural Gas Vehicle) in Europa wordt momenteel op 580.000 geschat, waarvan ong. 400.000 wagens in Italië. Wereldwijd zijn er ongeveer 4.700.000 NGV's in gebruik. Het betreft personenwagens, bestelwagens, bussen en huisvuilwagens.

De prijzen van aardgas zijn zodanig dat de kostprijs per kilometer uitermate laag is (zelfs lager dan LPG) dankzij de fiscale voordelen (geen BIV en geen verkeersbelasting tot 2020).

.

  • Voornaamste obstakel in de doorbraak van CNG als brandstof in Europa is het ontbreken van een uitgebreid netwerk van tankstations. Toch komt ook hierin stilaan verandering. In landen als Duitsland, Italië en Nederland wordt al volop geïnvesteerd in infrastructuur.

  • Bovendien bestaan er mogelijkheden om via de huishoudelijke infrastructuur (de gasleiding bij u en mij thuis) ook te tanken. Hiervoor is er een compressor nodig die de aardgas tot op 200 bar kan brengen. Deze compressoren zijn momenteel nog wel vrij duur en deze methode neemt - in tegenstelling tot het tanken aan aardgastankstations - ook veel tijd in beslag (tot 8 uur).

  • De europese richtlijnen stellen bovendien als doel dat in 2020, 20% van alle brandstoffen van natuurlijke bronnen dienen te zijn, uitgesplitst in 5% voor bio-brandstof, 5% voor waterstof en 10% voor aardgas.

CNG Compressors

Drive Systems staat in voor het planning en uitvoering van CNG compressor stations in de Benelux. De compressoren van BRC staan garant voor veiligheid, bedrijfszekerheid en rendement.

Het BRC Compressor gamma dekt een wijde range van capaciteiten af, tot en met grote toestellen voor publieke stations met capaciteiten tot over 3500Sm³/h, voor zowel Fast-fill als Slow-Fill toepassingen. De compressoren zijn volledig door BRC ontworpen en gefabriceerd. Ook alle toebehoren (Dispensers, drogers, koelers, etc. ) zijn leverbaar.